Kim jesteśmy?

MRMG zrzesza przedstawicieli głogowskiej młodzieży, którzy pośredniczą w kontaktach uczniów z lokalnymi władzami oraz organizują wiele ciekawych inicjatyw.


Celem działania Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa jest szeroko pojęte kreowanie wśród młodych ludzi postaw obywatelskich, koordynowanie ich samorządowej działalności, pośredniczenie w kontaktach między uczniami, a władzami Miasta Głogowa i Powiatu Głogowskiego, oraz stworzenie młodzieżowego forum wypowiedzi. (Rozdział I, § 1 statutu MRMG)

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami!

projekt i wykonanie